Głosowanie WBO2013 zostało zakończone 17 czerwca 2013 r.